card
Монгол Улс дэлхийн дулааралд хэрхэн НӨЛӨӨЛДӨГ вэ?

Монгол Улс дэлхийн дулааралд хэрхэн НӨЛӨӨЛДӨГ вэ?

Монгол Улсын ялгаруулж буй хүлэмжийн хийн хэмжээ 2014 оны байдлаар/Үүнээс хойших хүлэмжийн хийн тооллогын дүн эцэслэгдэж гараагүй байна/ 34.5 мян.тн буюу дэлхийн нийт хүлэмжийн хийн ялгарлын 0.1%-ийг эзэлж байв.

Дэлгэрэнгүй